To content (skip navigation)

Bezpłatna lekcja próbna

Istnieje wiele alternatywnych propozycji prowadzenia grupowych zajęć gry na instrumentach. Często jednak jest to alternatywa pozorna, ponieważ w gruncie rzeczy koncepcje te polegają po prostu na prowadzeniu zajęć indywidualnych tyle, że w grupie (np. grupa grająca na słuchawkach). Jedyna korzyść wynikająca z tego typu zajęć polega na obniżeniu kosztów.

Aby rozwiać negatywne aspekty, jakże często praktykowanego nauczania w grupach, Szkoła Muzyczna YAMAHA proponuje udział w bezpłatnej, niezobowiązującej Lekcji Próbnej. Jest ona formą prezentacji zajęć grupowych prowadzonych w Szkołach Muzycznych YAMAHA, zajęć będących zaplanowanym, celowym, profesjonalnym i zinstytucjonalizowanym przekazem wiedzy, zrozumienia i umiejętności. Lekcja próbna ukazuje:

  • program i metody nauczania,
  • kreatywne sposoby pracy,
  • atmosferę lekcji,
  • wzajemną komunikację,
  • pomoce dydaktyczne.

Przewiduje również czas na pytania do nauczyciela i odpowiedzi na nie.

Lekcja Próbna daje Nauczycielowi sposobność do wnikliwej obserwacji uczestnika i zaplanowania harmonijnego modelu rozwoju przyszłego ucznia i dopasowania do konkretnej grupy wiekowej o podobnych predyspozycjach.

Lekcja Próbna w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem Nauczyciela , eliminuje konieczność egzaminu wstępnego, tym samym likwiduje barierę stresu, dając możliwość lepszego zaprezentowania się potencjalnego ucznia.